• Het atelier van Claude Monet aan de Zaan in Zaandam, Nederland

Stichting Monet in Zaandam

Stichting Monet in Zaandam zet zich sinds mei 2010 in vanuit een tweeledige doelstelling. Het eerste doel is inmiddels verwezenlijkt: Monet op de kaart zetten van Zaandam. Sinds 2015 zet de Stichting zich daarom in voor het tweede doel: Zaandam op de kaart zetten van Monet.

Organisatie van de stichting

Bestuur

Stichting Monet in Zaandam heeft een vierkoppig bestuur: Voorzitter Dennis Straat (voorzitter@monetinzaandam.nl), Penningmeester Sjoerd Cusveller (penningmeester@monetinzaandam.nl), Secretaris Cristine van der Heijden (secretaris@monetinzaandam.nl), Bestuurslid Frank Kessel (frank@morgenwereld.nu) en Bestuurslid Joanne Zegers (joanne.zegers@gmail.com)

CvA en RvA

Het bestuur wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling waar in zitting hebben Mw. Geke Faber (voormalig burgemeester van gemeente Zaanstad), Dhr. Dick Emmer (voormalig wethouder gemeente Zaanstad), Dhr. Ruud Vreeman (voormalig burgemeester van gemeente Zaanstad) en een Raad van Advies (Frank Duijn, zelfstandig jurist, Minke Schat, hoofd publiekszaken museum De Lakenhal te Leiden, Steven de Niet, directeur strategie bij Mindshare, Jacob Reitsma en Martijn Couwenhoven, voormalige bestuursleden).

Lid van Verdienste

De Stichting Monet in Zaandam kent één Lid van Verdienste:  Jacob Reitsma, de eerste voozitter van de Stichting.

Kantoor

De dagelijkse gang van zaken van de Stichting Monet in Zaandam ligt in handen van Saskia Bax.

Jaarverslag

Het jaarverslag van de stichting kunt u hier bekijken: jaarverslag 2016.

Monet leest een krantje
Monet leest een krantje

Vrijwilligers Monet Atelier

De Stichting Monet in Zaandam kan geen activiteiten ontplooien zonder de enthousiaste inzet van talloze vrijwilligers. Zij verzorgen onder meer de MonetWandelingen, ontvangen de bezoekers van het MonetAtelier en geven daar een toelichting op Monet en zijn Zaanse schilderijen.

Lijkt het jou ook leuk om als vrijwilliger aan de slag te gaan in het MonetAtelier? Te midden van replica’s van de 25 Zaanse Monetdoeken? Dan hopen we dat jij ons team komt versterken.

Je ontvangt (internationale) bezoekers in het MonetAtelier en geeft uitleg over het verblijf van Monet in Zaandam. Beheersing van zowel Nederlands als Engels en affiniteit met kunst en cultuur is een pré. Het Atelier is open voor het publiek van vrijdag t/m zondag van 12 – 17 uur (1 april t/m 30 november) en donderdag t/m zondag van 12 – 17 uur (1 december t/m 31 maart)

Wilt u voor enkele dagdelen of voor een paar uur als vrijwilliger komen werken, stuur dan een bericht met een korte motivatie naar info@monetinzaandam.nl

Wordt vriend van Monet

Wilt u het werk van de Stichting Monet in Zaandam ondersteunen? Donaties zijn altijd van harte welkom. De gift is aftrekbaar van de belasting dankzij onze ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instelling).
Uw donatie kunt u storten op NL76 RABO 0105 0010 90 t.n.v. Stichting Monet in Zaandam onder vermelding van ‘donatie’.

Als Vriend van Stichting Monet in Zaandam ondersteunt u persoonlijk de diverse activiteiten van de Stichting Monet in Zaandam.
U kunt kiezen uit verschillende vriendschappen, inclusief Monet-cadeaus.

Monet (€100,- per jaar, incl. 4x nieuwsbrief, Monet-wandeling, set ansichtkaarten, Monetboekje of reproductie-poster, exclusieve uitnodigingen voor evenementen) *Camille – vrouw van Monet (€25,- per jaar, incl. 4x nieuwsbrief, Monet-wandeling en set ansichtkaarten)Jean – zoon van Monet, jeugdvriend t/m 16jaar (€10,- per jaar, incl. 4x nieuwsbrief en Monet-wandeling)

* Dit pakket is ook zakelijk beschikbaar, met naamsvermelding op de website. Heeft u interesse? Mail dan naar info@monetinzaandam.nl, voor een persoonlijke afspraak. Overigens is uw gift aftrekbaar dankzij de ANBI-status van Stichting Monet in Zaandam.

Persoonlijke gegevens:

Monet leest een krantje