Brief van voorzitter Stichting Monet in Zaandam

//Brief van voorzitter Stichting Monet in Zaandam

Brief van voorzitter Stichting Monet in Zaandam

Beste lezer,

Er is de laatste weken commotie ontstaan over het MonetJaar in Zaandam. In diverse publicaties is te lezen dat de gemeente Zaanstad heeft besloten om het MonetJaar te koppelen aan de 50ste verjaardag van de gemeente Zaanstad in 2024. Daarmee komt de viering van 2021, wanneer het 150 jaar geleden is dat Claude Monet Zaandam bezocht en 25 voor de Zaanstreek iconische schilderijen maakte, in een onduidelijke en weinig kansrijke positie.

Zowel over de totstandkoming als over de inhoud van dit besluit is Stichting Monet in Zaandam zeer ontstemd. Er is op geen enkele wijze overleg geweest met de stichting als initiatiefnemer van het MonetJaar 2021, noch met enig andere betrokkene, alhoewel die suggestie wel wordt gewekt.

Een en ander is voor mij als voorzitter aanleiding om me terug te trekken uit alle actieve bemoeienis van Stichting Monet in Zaandam. De (meer dan) onfatsoenlijke behandeling van de stichting, de persoonlijke teleurstelling over dit besluit, het gebrek aan perspectief en gemiste kansen zijn de redenen hiervoor. De energie en motivatie is weggeslagen onder het werk van de stichting in het algemeen en de kans die Monet de stad biedt in het bijzonder.

De overgebleven bestuursleden van de stichting beraden zich hoe de stichting door kan gaan en onder welke voorwaarden er verder gewerkt kan worden aan uitbouwen van het MonetAtelier, de Monet-activiteiten en voorbereidingen voor hét MonetJaar 2021 en verder.

Ik wil iedereen graag oprecht bedanken voor de samenwerking in de afgelopen 8 jaar. Vooral alle vrijwilligers, de mede- en voormalige bestuursleden, de Raad van Advies en het Comité van Aanbeveling hebben een enorme bijdrage geleverd aan het op de kaart zetten van Monet én Zaandam. Zaanstad is het waard.

Het was mij een groot genoegen. Met een kleurrijke groet,

Gert Schouten

By |2018-10-25T08:20:52+00:00oktober 25th, 2018|Geen categorie|0 reacties

Geef een reactie